Kopparproduktion spås öka igen – efter två års nedgång   

Koppargruva i New Mexico. Foto: Marshman/Wikimedia Commons

Den globala koppargruvproduktionen spås öka 4,5 procent nästa år, efter att ha minskat två år i rad. Det uppger analysföretaget International Copper Study Group (ICSG) som nyligen släppt sin prognos för kopparmarknaden för 2020-21.

Prognosen ligger i linje med uppskattningar från Colin Hamilton, en gruvanalytiker vid BMO Capital Markets. BMO Capital har prognostiserat en minskning på 1,7 procent av den världsomspännande koppargruvproduktionen 2020 och en ökning med 4,1 procent 2021.

Enligt ICSG råder ett underutbud på koppar i storleksordningen 50 000 ton koppar i år, vilket kommer att förbytas mot ett överskott på cirka 70 000 ton år 2021.

Minskningen av produktionen i år har främst berott på pandemin i och med att gruvor temporärt fått stänga i Peru. 2019 berodde nedgången i första hand på driftstörningar i gruvor i Indonesien, enligt ICSG.

I både Ryssland och Kongo-Kinshasa har dock nya koppargruvor tagits i drift i år, vilket delvis kompenserar för produktionsbortfallet på andra håll. Länge fram väntas nya gruvor i både Chile och USA rampa upp produktionen.