Nordisk Bergteknik  planerar att förvärva Protek

Foto: Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet vill Nordisk Bergteknik stärka sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin.

 

Protek arbetar med geotekniska undersökningar för kunder inom prospekteringsindustrin. Enligt Nordisk Bergteknik har Protek en bred maskinpark och kan bland annat utföra geologiska undersökningar på upp till 2500 meters djup samt tillhandahålla riggar som kan transporteras med helikopterlyft till särskilt otillgängliga områden.

 

– Vi ser mycket fram emot möjligheten att kunna förvärva Protek. Det är ett bolag med lång erfarenhet och gott renommé i branschen. Protek blir en del av vår företagsgrupp Nordisk Bergteknik, något som stärker vårt totala erbjudande till marknaden och kvalificerade kunder i Norden, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik, i ett pressmeddelande.

 

– Det är en fantastisk möjlighet att få ingå i en grupp med kompletterande kärnkompetenser, kunder och verksamhet, säger Freddy Flodman, VD för Protek.

 

Nordisk Bergteknik avser att förvärva 100% av aktierna i Protek för 57,5 MSEK varvid dagens ägare blir en betydande och långsiktig ägare i vårt gemensamma bolag Nordisk Bergteknik.

 

Nordisk Bergteknik är en koncern med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning.