Sotkamo Silver förvärvar gruvlicenser från Boliden

Foto: Sotkamo Silver

Sotkamo Silver Oy har ingått ett avtal med Boliden om att förvärva gruv- och malmletningsrättigheterna för gruvkoncessionerna Hietaharju och Peura-aho och för malmletningssområdet Hietaharju North i Suomussalmi i Finland.

Överföringen av rättigheterna kräver godkännande av gruvmyndigheten (Tukes). Förvärvet av fyndigheterna är en del av företagets strategi att fokusera på utvecklingen av mineralresurser i Kainuu-regionen och stärka Sotkamo Silvers position och råvarubas.

Förutom nickel och koppar är koncentrationerna av platina och palladium betydande, enligt Sotkamo Silver.