Orexplore och Minalyze vinnare av Swedish Mining Innovation Award 2020

När gruvinnovationspriset Swedish Mining Innovation Award 2020 delades ut under dagen stod det klart att juryn valt att ge utmärkelsen till två innovationer som med olika lösningar verkar för att modernisera och effektivisera den traditionella metoden för att kartlägga mineralfyndigheter, Orexplore för deras röntgenteknologi av borrkärnor och Minalyze för deras skanner av stora volymer borrprover.

- Nya metoder för att kartlägga mineral kan i framtiden förändra hela gruvans livscykel men framförallt säkerställa den tillgång till råmaterial som världen behöver, säger Jenny. Under juryarbetet utmärkte sig de här två innovationerna för deras innovationshöjd, kommersiella värde och globala potential. Att två svenska företag bidrar med lösningar som dramatiskt förbättrar en så viktig process är ett kvitto på att svensk gruvinnovation är i världsklass, säger Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation

Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc, som är del av juryn säger:

- Det här var verkligen ingen lätt uppgift för juryn, det var nästintill omöjligt att rangordna de två, säger Lennart. Det stod tidigt klart för oss att de båda har innovationer som på olika sätt förbättrar och förkortar processen från prospektering till producerande gruvor. Ju längre in i juryarbetet vi kom desto tydligare blev det att båda var värda att uppmärksammas.

- Att bli utnämnd vinnare känns otroligt hedrande och roligt! Vi ligger i teknologins absoluta framkant och jag är oerhört stolt över vad våra duktiga medarbetare åstadkommit! Jag känner mig också tacksam för det stöd vi fått från Innovationssverige, framförallt Vinnova, vilket starkt bidragit till vår utveckling. Att Swedish Mining Innovation lyfter fram och belönar innovationer inom området digital mineralanalys känns extra viktigt då det pekar på att fortsatt digitalisering och automatisering av kartläggning av fyndigheter har framtiden för sig och bidrar till hållbarare och effektivare gruvdrift, säger Kevin Rebenius, VD för Orexplore.

- Jag är väldigt stolt över att få ta emot detta pris som ett erkännande för mitt och mitt teams hårda och målmedvetna arbete med att skapa Minalyzer CS och minalogger.com. Genom våra innovationer skapar vi förutsättningar för att digitalisera gruvindustrin. Vi kommer förvalta detta pris väl och kommer fortsätta se till att Sverige ligger i framkant inom gruvinnovationer, säger Annelie Lundström, VD Minalyze.

I år valde juryn även att dela ut ett speciellt inspirationspris till VR-gruvan som utvecklats av det svenska konsortiet inom SIMS-projektet, med Epiroc och Luleå tekniska universitet i spetsen.

- Av alla nomineringar stack den ut för att den visade på den samverkan som det svenska gruvinnovationssystemet så framgångsrikt bygger på, och även för att den riktar sig till en väldigt viktig målgrupp – barn, unga och allmänheten, säger Jenny Greberg.