Stålproduktionens överskottsgas blir nytt marinbränsle

Projektet FReSME har börjat att producera metanol från masugnsgas som Swerim tar från SSAB via gasledningen som syns på bilden och grön vätgas från elektrolys av vatten. Från vänster Thomas Olsson, Swerim, Ola Sommerset Risdal, CRI & Eric van Dijk, NTO. Foto: Swerim

Forskningsprojektet FReSMe har utvunnit ett ton metanol per dag ur masugnsgas. Försöken har utförts på metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå som kallar dem för ett genombrott.

Restprodukten skulle till exempel kunna användas som marinbränsle.

I projektet ingår två stålverk, SSAB och Tata Steel, som genom forskningen fått svar på frågan om hur metanol, med rätt teknik, effektivt kan utvinnas ur överskottsgaserna från stålproduktion. Samtidigt som klimatavtrycket minskar vid stålproduktionen tillverkas ett alternativ till fossila bränslen, till exempel för sjöfarten.

FReSMe-konceptet bygger på STEPWISE-tekniken, utvecklad av det nederländska forskningsinstitutet TNO för att fånga upp koldioxiden i masugnsgas på ett energieffektivt sätt och omvandla den till vätgas. Både koldioxid och väte används för att tillverka metanol enligt den teknik som isländska bolaget Carbon Recycling International utvecklat. I produktionen av metanol har projektet använt grön vätgas, som produceras genom elektrolys av vatten vid tillverkningen av metanol. Eventuellt överskott av koldioxid fångas upp och lagras.

Tekniken som utvecklats går lätt att skala upp och kan användas av befintliga stålverk, enligt Swerim.