KTH-forskare får Chester Carlsons forskningspris

Professor Peter Hedström, Kungliga Tekniska högskolan. Foto: KTH

Professor Peter Hedström, Kungliga Tekniska högskolan, tilldelas Chester Carlsons forskningspris på 100 000 kr, för sin forskning där han sammanför stort kunnande inom metalliska material med artificiell intelligens. Priset förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap och delas ut sedan 1985.

Motiveringen lyder: ”Stiftelsen IVAs fond för forskning i informationsvetenskap tilldelar professor Peter Hedström Chester Carlsons Forskningspris år 2020 för att i verklig Chester Carlson-anda tagit sig an utveckling av specialstål. Han har letat olika teknologier och digitaliserat ofta svårtillgänglig dokumentation samt kombinerat fysiska experiment med moderna datavetenskapliga metoder. Han har visat på möjligheterna för datadriven design av specialstål med nya önskade egenskaper. Peter Hedström har också visat att det är möjligt att väsentligt korta ned utvecklingstiden av specialstål.”

Priset överlämnas till professor Peter Hedström vid ett webbsänt seminarium den 3 december 2020 klockan 15:00.