Eurobattery Minerals expanderar till Tyskland

Foto: Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB meddelade nyligen att företaget parallellnoteras på Börse Stuttgart under symbolen EBM. Företagets aktie kan från och med nu handlas i både Sverige och Tyskland.

Utöver detta kommer Eurobattery Minerals att öppna ett kontor i Berlin under det första kvartalet 2021. Att finnas på plats på den för bilindustrin viktigaste marknaden i Europa, och göra det möjligt för den stora tyska investerar-communityn att investera i Eurobattery Minerals, är viktiga drivkrafter för expansionen, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Företaget har flera prospekterings- och gruvprojekt runt om i Europa i olika stadier som alla är fokuserade på utvinning av batterimineraler som nickel (Ni), koppar (Cu), kobolt (Co), vanadin (V) och sällsynta jordartsmetaller (REE), med full spårbarhet.  

Eurobattery Minerals är ett av de första företagen som medverkar i programmet NGM Reach där NGM gör det möjligt för företag som är noterade på Nordic Growth Market att även handlas på Börse Stuttgart i Tyskland, och därigenom få tillgång till den största investerar-communityn i EU.