Australiens ”gruvdrottning” tror på litiumboom

Foto: www.dfat.gov.au/Wikimedia Commons

Gruvmagnaten Gina Rinehart, tillika Australiens rikaste person, satsar stort på litiumutvinning i södra Tyskland. Genom sitt hårt kontrollerade bolag Hancock Prospecting går Rinehart in som en av de största investerarna i ett miljardprojekt som drivs av ett litet startup-bolag, Vulcan Energy Resources. Vulcan menar att de kan utvinna litium helt utan koldioxidutsläpp genom användning av geotermisk energi. En genomförandestudie av projektet ska vara klar 2022.

Företagets förstudie värderar sina litiumresurser nära Offenburg i Tyskland till 2,8 miljarder euro.

Enligt Bloomberg strävar Gina Rinehart, liksom flera andra australiska gruvbolag, efter att öka sin exponering mot litium. Litiummarknaden, som framför allt har elbilsbatterier som avnämare, har återhämtat sig den senaste tiden, drivet av ökad efterfrågan i Kina.  Litiumkarbonatpriserna steg med 37 procent i januari, vilket är den största månatliga uppgången sedan december 2015, enligt Asian Metal Inc.