Epiroc lanserar helhetskoncept för säker bergbultning  

Foto: Epiroc

Epirocs har tagit fram en nytt helhetskoncept för bergbultning med Boltec-bultriggar, flytande resin och bergbultar från New Concept Mining

Enligt Epiroc efterfrågar allt fler kunder inom gruv- och tunnelbrytningsindustrin integrerade bergbultningslösningar av en och samma leverantör.

Detta för att öka kontrollen över maskin- och personsäkerheten och samtidigt öka produktivitet och lönsamhet.   

Epirocs lösningen bygger på att kombinera Epirocs beprövade Boltec-bultriggar, bergbultar från Epiroc-företaget New Concept Mining med ett nytt pumpbart resin. Det nya pumpbara resinet har utvecklats speciellt för Epiroc tillsammans med Weber Mining.

När gruvdriften rör sig allt djupare under jord ökar svårigheten att förstärka och säkra alltmer fragmenterad berg. Trots detta finns det enligt Epiroc en brist på helhetslösningar, speciellt när det kommer till bultning som kombinerar hela bultningskedjan. Företagets system  för bergförstärkning kombinerar riggar, bultar och resin i en lösning.

Den kompletterande delen i helhetskonceptet är ett nytt pumpbart resin. Tvåkomponentsresinet består av ett silikat och ett resin som injiceras genom självborrande bultar. Den geléliknande blandningen fyller utrymmet mellan bult och borrhål för att skapa en perfekt tillslutning mellan berg och bult.

– Som komplett leverantör av riggar, bultar och pumpbart resin har vi nu en fantastisk möjlighet att optimera systemet för att möta kundens krav på bergförstärkning, säger Per Holmberg Affärsområdeschef Underjord, Epiroc Sverige.