EuroMining utökar verksamheten i Stockholm

Foto: Euromining

EuroMining meddelar att verksamheten i Stockholmsområdet kommer att utökas. EuroMining har varit verksamma drygt 1 år i Stockholm och början av 2021 utökas verksamheten med två nya kunder.

- Det är utmanande att arbeta med nya kunder, i nya affärskulturer. Vi är vana ett förhållningsätt från Malmfälten, utifrån den miljö och den produktion som bedrivs här. I Stockholmsområdet är det andra parametrar som spelar in, exempelvis bedrivs nästintill allt lastningsarbete nattetid i Stockholm på grund av att allt som lastas, fraktas på vanlig väg, och trafiksituationen tillåter inte att det kan utföras effektivt på dagtid, säger Tommy Gustafsson, projektansvarig Förbifart Stockholm, i ett pressmeddelande.

- Etableringen i Stockholm är viktig för framtiden, speciellt med tanke på all infrastruktur som ska byggas under den kommande tioårsperioden.  Vi har dessutom fått sätta Gällivare på kartan, vi som arbetat inom gruvindustrin har mycket att erbjuda andra aktörer i liknande branscher, säger Pernilla Storm, verksamhetschef.

Företaget har också nyligen presenterat sin första hybridlastmaskin, där transmissionen är ersatt av eldrift vilket gör att den kan lasta 25% mer per förbrukad liter diesel.