Råstålproduktion ökade en aning i januari

Foto: Jernkontoret

Under årets första månad producerades 428 000 ton råstål i Sverige. Det är aningen mer än i januari 2020, vilket innebär att svensk råstålsproduktion har ökat fyra månader i följd.

– Detta förstärker bilden av att återgången till normala produktionsvolymer för råstål, det vill säga pre-corona, inte är tillfällig. Det hänger på decimalen, men januari är nu den fjärde månaden i följd med ökad råstålsproduktion, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.