Beowulf Mining investerar 200 000 pund i Vardar Minerals

Foto: Beowulf Mining

Det brittiska prospekteringsbolaget Beowulf Mining, med fokus på mineraltillgångar i Finland, Sverige och Kosovo, meddelar att de kommer att investera 200 000 pund i bolaget Vardar Minerals med verksamhet i Kosovo.

Medlen kommer att användas för förberedande arbeten samt att bygga tillfartsvägar och borrplattformar vid Mitrovica-licenset i norra Kosovo, vid bly-zinkfyndighetsmål på Wolf Mountain samt guldfyndighetsmål vid Majdan Peak.

Investeringen ökar Beowulfts ägarandel i Vardar från cirka 46,1 procent till cirka 48,4 procent.

Kurt Budge, VD för Beowulf, kommenterar investeringen:

 – Vi kommer inom kort att slutföra prospekteringsplanen för i år, inledningsvis med fokus på licensen för Mitrovica, bly-zinkfyndighetsmålen vid Wolf Mountain samt guldfyndighetsmålen vid Majdan Peak. Denna investering kommer att göra det möjligt för Vardar att utan fördröjning sätta igång med borrning.

– Det är fortfarande bra tider att ha ett guldfyndighetsmål i portföljen och förra årets geofysiska resultat för Majdan Peak indikerar en potentiellt stor källa till guldmineralisering under den anomali som definierats vid ytan genom ytguld och förändringsintensitet.