Låg silverhalt drog ned Sotkamo Silvers resultat

Foto: Sotkamo Silver

Sotkamo Silver har släppt sin fjärde kvartalsrapport. Enligt den uppgick intäkterna till 78 miljoner kronor, jämfört med 86 miljoner kronor för samma period 2019. Enligt företaget beror intäktsminskningen på lägre silverhalt.

Produktionen i Silvergruvan i Finland landade på cirka 349 000 (418 000) uns silver, 969 (1 022) uns guld, 330 (337) ton bly, and 757 (611) ton zink.

Sotkamo Silvers vd Erkki Kuronen kommenterar rapporten:

– Lägre metallproduktion jämfört med föregående kvartal och Q4 2019 och den slutlig prisbestämningsmekanism påverkade våra intäkter som var 78 MSEK för rapportperioden och uppgick till 366 MSEK för helåret. Volatiliteten i produktionen och särskilt den slutliga prissättningsmekanismen har stark inverkan på intäkterna och finanserna i ett enda kvartal, medan årssiffrorna illustrerar företagets resultat mycket bättre.

– År 2019 var året för produktionsstart och ramp-up och år 2020 var året för stabilisering av produktionen och nu ser jag fram emot 2021 för att genomföra vår reviderade strategi och fortsätta med full ånga både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsprojekten.

Sotkamo Silver driver silvergruvan i Sotkamo, Finland. Produktionen startade i mars 2019 och gruvan producerar silver, guld, zink och bly i koncentrat som säljs till ett smältverk. Dessutom innehar företaget gruv- och prospekteringsrätter till mineralfyndigheter i närheten av den nuvarande verksamheten i Sotkamo-regionen i Finland.

 

I slutet av fjärde kvartalet avstod företaget från sina undersökningstillstånd i Norge. Som en del av genomförandet av den reviderade strategin förvärvade företaget gruvrättigheterna för Hietaharju och Peura-aho nickel-koppar-platina-palladium-fyndigheter från Boliden.