Epiroc etablerar regionalt logistikcenter i Luleå

Foto: Epiroc

Epiroc ska etablera ett helt nytt logistikcenter i Luleå. Logistikcentret ska möjliggöra ökad flexibilitet och förbättrad service till kunder i norra Sverige och Finland. Det nya logistikcentret planeras vara i drift under hösten 2021.

 

Epiroc har under de senaste åren sett en ökad efterfrågan bland gruvnäringen i norra Skandinavien.

 

- Jag är glad över att vi nu etablerar oss i Luleå. Vi har under de senaste åren upplevt en rejält ökad efterfrågan bland våra kunder i norr. Den här satsningen ger oss ännu bättre förutsättningar att kunna utveckla vår service i regionen. Att öka produktiviteten på våra kunders maskiner är högsta prioritet så därför är det viktigt att vi finns nära våra gruvkunders verksamhet, säger Lars Senf, vd på Epiroc Sweden.

 

Placeringen i Luleå gör att centret bildar ett nytt logistiknav för gruvområdena i norra Sverige och Finland.

 

- Genom att ha ett logistikcenter i norra Sverige kommer vi närmare våra kunder i regionen, vi bli mer flexibla och kan erbjuda kunderna ännu bättre service. Ett nytt logistikcenter ger oss större möjligheter att möta framtida krav från de norra regionerna i både Sverige och Finland. säger Jonatan Månsson, nordisk logistikchef och projektledare för etableringen.

 

Det nya centret planeras vara i drift under hösten 2021.