Kraftig ökning av tennpriset sedan årsskiftet

Foto: Jurii/Wikimedia Commons

Sedan årets början har tennpriset skjutit i höjden med nästan en tredjedel, rapporterar tidningen Le Monde som uppger att prisökningen oroar konservindustrin, som hoppas kunna ta ut den på försäljning av sina produkter.

 

På London Metal Exchange (LME) handlas tenn idag för 20 600 euro per ton, vilket den högsta uppmätta nivån på nio år.

 

Tenn efterfrågas för lödning av mönsterkort (ett slags kretskort) och finns därför i alla elektroniska produkter, som haft vind i seglen den senaste tiden genom boomen för distansarbete. Dessutom är tennmarknaden ”liten” enligt Le Monde, det vill säga präglad av ett begränsat utbud.