Rio Tintos väg mot fossilfritt stål

Dagbrott i Kanada. Foto: Rio Tinto

Rio Tinto, som brukar räknas som världens andra största gruvbolag, har i likhet med Hybrit-projektet i Sverige siktet inställt på att minska kolanvändningen i ståltillverkningen. Gruvjätten har nyligen inlett ett samarbete med teknikföretagen Stahl-Holding-Saar (SHS) och Paul Wurth för att utforska möjligheten att omvandla järnmalmspellets till koldioxidsnål järn i briketter med hjälp av ”grön” vätgas som genereras av vattenkraft i Kanada.

Rio Tintos långsiktiga mål är att ha nollutsläpp av koldioxid fram till 2050 och fram till 2030 minska dem med 30 procent.

Rio Tinto driver även andra projekt och forskning för att minska sina koldioxidutsläpp och meddelade i december att man kommer att investera 10 miljoner dollar under de närmaste två åren med sådana ändamål, bland annat i samarbete China Baowu Steel, världens största ståltillverkare.