Ryska kolgruvor ser fram emot kraftigt ökad export till Asien

Förberedelser för koltransport i Ryssland. Foto: Biznes-Gazeta

Leveranserna av ryskt kol till Asien och Stillahavsområdet kan öka 1,5 gånger fram till 2025, enligt uttalandena från vissa höga tjänstemän i den ryska regeringen och lokala medierapporter.

Enligt prognoser som gjorts av analytiker vid det ryska energiministeriet kommer leveranserna av ryskt kol till Asien och Stillahavsområdet stiga till 174 miljoner ton under de närmaste fyra åren, vilket är 42 procent mer än 2020.

Största exportdestinationerna för ryskt kol i regionen beräknas bli Indien, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Thailand och Kina.

Enligt biträdande energiminister Anatolij Janovskij kommer efterfrågan på kol i länderna runt Indiska oceanen (Indien, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Thailand, etc.) nästan att fördubblas till 2025 jämfört med idag.

Exportintäkterna från kolleveranser står för cirka 4 procent av de totala intäkterna från export i Ryssland. Enligt det ryska centrala utsändningskontoret för bränsle- och energikomplexet producerades 2019 338 miljoner ton termiskt kol och 103 miljoner ton kokskol i Ryssland, varav en betydande del skickades för export.

Utsikterna för termiskt kol ser dock mindre ljusa ut. Förbrukningen minskar stadigt i EU i takt med en ökad efterfrågan på förnybar energi. Kolets andel av den globala energimixen 2019 låg på 27 procent - den lägsta nivån de senaste 16 åren.

 

Text: Eugen Gerden

 Översättning och bearbetning: Simon Matthis