De 10 länderna leder produktion av sällsynta jordartsmetaller

Foto: Wikimedia Commons

Sällsynta jordartsmetaller efterfrågas alltmer inom nya ”gröna” teknologier och Kina är den överlägset största producenten, men några andra länder har också en betydande produktion. Råvarunyhetssajten INN Resources har listat de 10 största producentländerna, som i fallande ordning är:

- Kina

- USA

- Myanmar

- Australien

- Madagaskar

- Indien

- Ryssland

- Thailand

- Vietnam

- Brasilien