BMW investerar i hållbar litiumutvinning

Foto: BMW

Fordonstillverkaren BMW Group investerar i utvinning av litium i produktionen av battericeller, detta för att ”påskynda expansionen av e-mobilitet” som de skriver. Från och med 2022 kommer BMW att förse battericellstillverkare med litium via det amerikanska företaget Livent – som enligt BMW använder en innovativ metod för hållbar litiumutbrytning.

Upphandlingen uppgår till cirka 285 miljoner euro och från och med 2022 kommer Livent att leverera litium direkt till BMW Groups battericellstillverkare.

– Genom att tillhandahålla litium från en av de ledande leverantörerna, säkerställer vi produktionen av vår femte generations battericeller. Samtidigt gör vi oss tekniskt, geografiskt och geopolitiskt mindre beroende av enskilda leverantörer, säger Dr Andreas Wendt, medlem i styrelsen för BMW AG med ansvar för inköp och leverantörsnätverk.

BMW Group hämtar kritiska råvaror som litium och kobolt direkt från tillverkarna och gör dem tillgängliga för sina battericellsleverantörer. På så sätt menar företaget att de skapar transparens över materialets ursprung och metoder.

2019 tecknade BMW Group ett kontrakt för anskaffande av litium från australienska gruvor. Nu breddas leverantörsbasen, där litiumet också kommer att hämtas från Argentina, där råvaran utvinns från saltsjöar. Livent ska använda en innovativ metod som baseras på hållbar vattenanvändning som minimerar påverkan på lokala ekosystem och samhällen.

I slutet av 2020 beställde BMW Group och BASF en vetenskaplig analys av vattenanvändningen av olika metoder för litiumbrytning i Sydamerika från University of Alaska Anchorage och University of Massachusetts Amherst. Studien kommer att undersöka effekterna av litiumbrytning på lokala vattenresurser och i det omgivande ekosystemet. Målet är att utvärdera olika tekniker och att ge företag en vetenskaplig grund för att fatta mer välgrundade beslut om hållbar litiumbrytning i Latinamerika. Studiens resultat planeras finnas tillgängliga under första kvartalet 2022.

BMW Group var den första biltillverkaren i världen att gå med i initiativet Responsible Mining Assurance (IRMA) i början av 2020. IRMA är ett flerpartsstyrt initiativ som tagit fram riktlinjer för ansvarsfull utvinning av råvaror med strikta krav inom miljömässiga och sociala standarder.