Drillcon etablerar dotterbolag

Foto: Drillcon

Under 2020 slöt Drillcon två kontrakt på Irland med Boliden Tara Mine, vilket företaget ser som ett genombrott på en ny geografisk marknad. Detta följs nu upp med ett nytt ramavtal som sträcker sig över en period om tre år med samma kund och startar upp det andra kvartalet, 2021.

”Eftersom vår lokala närvaro på en ny geografisk marknad ytterligare har stärkts har ledningen tagit ett beslut att etablera ett nytt dotterbolag, Drillcon Irland. Ambitionen är att bolaget skall vara legaliserat i närtid och rekrytering av personal i ledande positioner har därför nu påbörjats”, skriver Drillcon i ett pressmeddelande.

–  Irland är för Drillcon en ny geografisk marknad där vi slöt vårt första historiska kontrakt under tredje kvartalet 2020. Att nu, i första kvartalet 2021 kunna ta ett beslut att etablera ett nytt dotterbolag på Irland är mycket roligt. Etableringen av ett nytt bolag kommer på sikt stärka vår närvaro och öka vår konkurrenskraft samt ge oss möjligheten att fortsätta växa organiskt, vilket är linje med vår Territory Management strategi, säger Patrik Rylander, vd och koncernchef för Drillcon.