Forskare utvecklar kostnadseffektiva aluminiumanodbatterier

Foto: Cornell University

Forskare vid Cornell University i USA har undersökt möjligheten att använda billiga material för att utveckla uppladdningsbara batterier som gör energilagring mer ekonomiskt överkomligt. Sådana batterier kan fungera som alternativ till litiumjonbatterier.

Deras artikel “Regulating Electrodeposition Morphology in High-Capacity Aluminium and Zinc Battery Anodes Using Interfacial Metal–Substrate Bonding" har nyligen publicerats Nature Energy.

— En mycket intressant aspekt med detta batteri är att endast två material används för anoden och katoden - aluminium och kol - som båda är billiga och miljövänliga. De har också en mycket lång livslängd. När man beräknar kostnaden för energilagring måste man sprida ut den över den totala energigenomströmningen, vilket innebär att batteriet är uppladdningsbart så att vi kan använda det många, många gånger. Så med en längre livslängd kommer denna kostnad att sänkas ytterligare, säger artikelns huvudförfattare Jingxu Zheng.

Bland fördelarna med aluminium är att det är rikligt förekommande i jordskorpan, det är lätt och har kapacitet att lagra mer energi än många andra metaller. Aluminium kan dock vara svårt att integrera i batteriets elektroder.  Forskarnas lösning var att designa ett substrat av sammanvävda kolfibrer som bildar en starkare kemisk bindning med aluminium.