Tester för tyngre transporter på Malmbanan

Foto: G. Rúnar Gudmundsson

Trafikverket genomför just nu tester, tillsammans med LKAB och Bane Nor, på Malmbanan och Ofotbanen för att möjliggöra tyngre transporter i framtiden. Därför höjs tonnaget på malmvagnarna från 30 till 31 tons axellast.

 

– Syftet med testerna är att se på vilka sträckor det behövs göras åtgärder för att i framtiden ytterligare kunna höja vikten på de vagnar som trafikerar banan och på så sätt få ett effektivare och mer miljövänligt transportsystem. Vi vill helt enkelt testa hur en högre axelvikt påverkar slitaget på bland annat räls och växlar. Testerna startar nu och vi kommer att utvärdera resultaten löpande, säger Staffan Ökvist, chef underhåll vid Trafikverket region Norr, i ett pressmeddelande från LKAB.

 

Teststräckan är den del av Malmbanan som går mellan Kiruna och Narvik och på norsk sida Ofotbanen. Sedan tidigare pågår tester även på den södra delen, mellan Malmberget och Luleå.

 

Genom att förstärka banan kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar. Testerna är framåtsyftande och ambitionen är att i framtiden kunna köra tåg med en axellast på 32,5 ton på hela Malmbanan, enligt LKAB.

 

LKAB transporterade 2020 över 34 miljoner ton på Malmbanan, huvudsakligen järnmalm från gruvorna i Malmfälten till hamnar och kunder i Luleå och Narvik. Gruvbolaget vill nu öka produktionen än mer, och med sådana stora volymer blir även några procents ökning av kapaciteten betydelsefull.

 

– Genom att den maximala axellasten ökar kan vi teoretiskt lasta tågen fyra procent mer. På sikt ska axellasten ökas så vi kan lasta tio procent mer, utan att köra fler tåg. Vi planerar dessutom för en ännu större produktion som kommer att kräva dubbelspår. För oss utgör Malmbanan och den norska sträckningen Ofotbanen ett system, säger Jan Lundgren, logistikchef på LKAB och vd för LKAB Malmtrafik.