Energimyndigheten stödjer nytt järnmalmsprojekt

Foto: FerroSilva

Energimyndigheten har beviljat projektet FerroSilva delfinansiering av en genomförbarhetsstudie inom ramen för Industriklivet. FerroSilva-projektet går ut på att producera högkvalitativ fossilfri järnråvara med biogen reduktionsgas, alltså förgasad biomassa från skogs- och lantbruk.

Enligt FerroSilva finns en stor miljövinst med det genom möjligheten att skapa en kolsänka, det vill säga negativa utsläpp av koldioxid, som uppnås med användning av biogent kol kombinerat med koldioxidavskiljning. Den infångade koldioxiden kan sedan permanent lagras under jord eller användas som råvara för kemisk industri.

Studien skall klarlägga möjligheterna att lösa den svenska specialstålindustrins behov av högkvalitativ järnråvara genom produktion av järnsvamp, så kallad DRI – Direct Reduced Iron, med en reduktionsgas av biogent ursprung.

Bakom FerroSilva-projektet står ett konsortium som består av Ovako, Sandvik Materials Technology, Uddeholm, Sveaskog och Lantmännen. Sökande är MMM Advice som leder projektet tillsammans med Kobolde & Partners.

KTH och Chalmers kommer tillsammans med övriga projektpartners genomföra forskning och målet är att dessa delar skall vara publika i största möjliga mån.