SSAB optimerar produktionen med dataanalys

För några år sedan insåg SSAB att de hade en stor mängd databaser vars data ingen kunde analysera. Då inleddes ett omfattande arbete för att verkligen få användning av alla data. Om det arbetet berättade Carl Orrling, chef för forskning och utveckling på stålföretaget SSAB i Europa, nyligen på SAS Institutes konferens SAS Global Forum.

– Tidigare fokuserade vi helt på funktionaliteten i anläggningarna, hur saker gjordes. Att hantera data för att få nya insikter var sekundärt. Nu har vi insett att vi måste standardisera och harmonisera data för att få ut värde av dem.

Enligt Carl Orrling var en annan viktig insiktatt lämna ett tankesätt som går ut på att optimera varje enskild fas av arbetet för sig, och i stället se till hela kedjan av aktiviteter. Det inbegriper inte bara verksamheten på SSAB, utan även utveckling till fossilfritt stål i HYBRIT-projektet med partners som gruvföretaget LKAB och Vattenfall.

Även kundernas processer och leveranser av stålet till dem är enligt SSAB viktiga aspekter för att få till fossilfritt stål.

SSAB har nu i sitt dataanalysarbete tagit fram en analysmodell för att förutsäga risk för driftstopp. Modellen finns i 14 olika varianter. Om det finns en risk för oplanerade och oönskade händelser indikerar modellen det i 85 procent av fallen, vilket enligt SSAB ger stora möjligheter att lösa problem innan de uppstår.

 – Vi jobbar även med att bygga flera andra modeller för förebyggande underhåll. Det handlar till exempel om att beräkna när man bör byta ut maskindelar, men även om att avgöra när det passar bäst att utföra underhåll. Det kan visa sig vara några veckor innan man ursprungligen har planerat det, säger Carl Orrling.

– Att ställa om till ett dataanalysdrivet arbetssätt ställer stora krav och innebär en omställning för hela organisationen. Det kräver också att man är beredd att ge sig ut i något okända marker och tänka nytt. Det är en inspirerande och värdefull resa, säger han vidare.

Källa: Cloudberry