Royaltyreform kan dämpa investeringsviljan i Chiles kopparindustri

Foto: Municipalidad Antofagasta

En föreslagen ändring av gruvbolagens royaltys i Chile riskerar att dämpa investeringsviljan i landets omfattande kopparindustri. En analys från konsultföretaget Wood Mackenzie pekar på att royaltyreformen inte kommer att få någon större påverkan på produktionslandskap på kort sikt, men att det finns en klar risk att ändringarna kan äventyra investerarnas aptit på att göra stora, långsiktiga investeringar i Chiles kopparsektor.

– Det är onödigt alarmistiskt att primärt fokusera på hur de föreslagna ändringarna kommer att leda till minskade värden för producenterna, som under nuvarande spotpriser är rekordhöga. Med det sagt och utan noggrant övervägande kring genomförandet, kan ett förslag av denna skala äventyra framtida investeringar, säger William Tankard, senioranalytiker på Wood Mackenzies till branschsajten Mining.com

Reformen lades fram redan 2018 och innebär att gruvbolag måste betala tre procent av det totala värdet av sin produktion. Mer kontroversiellt är att reformen innehåller en mekanism med glidande, högre royaltys som utlöses när kopparpriset är högt - upp till en marginalkostnad på 75 procent av värdet på produktionen. Politiska motståndare till reformen menar att den i ett slag kommer att göra Chile till ett högkostnadsland för gruvbolag.

För att träda i kraft måste reformen, som röstats igenom av kongressen, också godkännas av senaten.