Lovande borrningsresultat från Endomines gruva Pampalo i Finland

Graf: Endomines

Endomines rapporterar att de första resultaten från det underjordiska borrningsprogrammet som påbörjats under 2021 vid Pampalo guldgruva i Finland är ”mycket lovande”. Det underjordiska borrningsprogrammet är en del av återöppningen och fördjupningen av gruvan.

Hittills har femtiosex 56 diamantborrhål genomförts och analysresultaten från 39 av dessa är klara.

Endomines skriver att de nya resultat bekräftar bolagets nuvarande syn på Pampalomalmernas djupa förlängningar och bekräftar halterna och bredden som använts vid gruvplaneringen.

Pampaloguldgruva är belägen 45 kilometer nordöst om Ilomantsi kommun i östra Finland. Pampalogruvan har varit i produktion mellan 1996 till 1999 av Outokumpu Mining Oy och av Endomines mellan åren 2011–2018. Gruvan har hittills producerat 180 000 uns (5 600kg) med en genomsnittlig guldhalt på 3,6 g/t.

Pampalo är en orogenisk guldförekomst belägen inom Ilomantsi grönstensbälte.  Mineraliseringen ligger i en intermediär pyroklastit, som har genomgått metamorfos till grönsten.