Australiskt batteriföretag etablerar sig i Skellefteå – närheten till Northvolt lockar

Bild: Ecograf

Det australiska batteriföretaget Ecograf har reserverat en tomt på 65 000 kvadratmeter i ett industriområde i Skellefteå. Syftet är att bygga en batterianodanläggning där.

Att Northvolt är baserat i Skellefteå har spelat en avgörande roll för valet av etableringsort. Ecografs framtida anläggning ligger rentav tvärs över gatan från den nya Northvolt-fabriken.

Det slutgiltiga investeringsbeslutet har dock ännu inte fattats. Ecograf kommer att överväga andra alternativa etableringsorter i Europa.

Bolaget kommer nu att göra en mer detaljerat utvärdering av Skellefteå-projektet. ”Industriområdet är tillräckligt stort för att möjliggöra framtida expansion för högre produktion, ytterligare nedströms värdeskapande och återanvändning av batterianoder”, skriver branschsajten Goldinvest.de.