Viktigt steg mot återstart av Dannemoragruvan

Dagbrottet "Storrymningen" omkring 1780-1800. Akvarellerad pennteckning av Elias Martin. Foto: Wikimedia Commons

Dannemora gruvor i Uppland, som varit i drift från 1400-talet till 2015 med ett uppehåll mellan 1997 och 2012, kan snart åter börja leverera malm.  

Grängesberg Exploration Holding, Grangex, som äger gruvan, har nyligen utsett konsultbolaget Golder Associates Ireland till studieledare för att göra det andra steget i genomförbarhetsstudien för Dannemoragruvans återstart. Grangex beskriver det som ett ”viktigt steg” mot en uppstart av gruvan.

– Resultatet i scoping-studien visade på den verkliga potentialen för Dannemoragruvan. Vi har för första gången visat att det är möjligt att framställa järnmalm i världsklass i Dannemora, vilket gör gruvan relevant igen. Genom detta andra steg i genomförbarhetsstudien tar vi ett viktigt steg för att förverkliga vårt mål att bli en framtida leverantör och därmed delta i den strukturomvandlingen mot hållbar stålframställning som pågår inom den europeiska stålindustrin, säger Christer Lindqvist, VD Grangex, i ett pressmeddelande.

I slutet av maj presenterades resultaten från scoping-studien som bland annat visade på:

- Att det är teknisk och ekonomiskt möjligt att baserat på beprövad teknik framställa ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat med 67,9% järnhalt, vilket är i världsklass.

- Att investeringskostnaden till driftstart uppskattas till 116 miljoner amerikanska dollar och produktionskostnaden fritt Hargs Hamn (FOB) uppskattas till USD ca 52,3/ton färdig produkt.

Studien beräknas kunna presenteras under det fjärde kvartalet 2021.