Talga Group påbörjar provbrytning av grafit utanför Kiruna

Foto: Talga Group

Batterianods- och grafenföretaget Talga Group meddelar att man planerar att påbörja provbrytning i Niskaområdet utanför Kiruna i norra Sverige. Grafit kommer utvinnas och förädlas till batterianoder som ska testas i stor skala hos europeiska batteriföretag, skriver företaget.  Brytningsprojektet planeras påbörjas den 13 september och avslutas under november.

Talgas Europachef Martin Phillips säger:

– Enligt plan kommer vi femdubbla antalet batterier på marknaden som har våra svenska gröna anoder och därmed kraftigt sänka klimatutsläppen från elbilsbatterier.

Enligt planen ska 25 000 ton grafit utvinnas under provbrytningen. Detta kommer dock ske i flera faser där 2 500 ton ska utvinnas i höst. Materialet kommer primärt användas till att producera batterianoder som ska testat tillsammans med batteritillverkare och biltillverkare. Talga har i dagsläget sekretess- och samarbetsavtal med 48 sådana parter.

Provbrytningen sker i samarbete med Kirunaföretaget Orefields Group AB. Tillbörliga tillstånd finns på plats och borgen är säkerställd hos Länsstyrelsen i Norrbotten, enligt Talga.

I Vittangiområdet finns planer på att på sikt utöka produktionen till 100 000 ton per år, vilket skulle göra Talga till ”den största anodproducenten i världen utanför Kina” enligt dem själva.