Nickelpriset stiger till rekordnivåer

Foto: Materialscientist/Wikimedia Commons

Nickelpriserna har stigit till nya rekordnivåer på Shanghai-börsen, drivet av stark efterfrågan från industrisektorer och låga lager i hela världen.

Det mest handlade nickelkontraktet på Shanghai Future Exchange stod på 149,870 yuan per ton, drygt 23 000 dollar, vilket är en uppgång med 21 procent jämfört med föregående år. Även på LME-börsen slog nickelpriset rekord för i år och tremånaderskontraktet handlades för drygt 19 000 dollar per ton, vilket är en uppgång med 17 procent sedan årets början.

Nickel används främst i produktion av rostfritt stål, men också i elbilsbatterier. Och beställningarna på rostfritt stål sträcker sig nu fram till slutet av året, främst på grund av urstark efterfrågan och Covid-19-relaterade störningar i distributionskedjorna. Leveransförseningar gör att kunder lägger sina order med god framförhållning, långt innan behoven uppstått. Det säger Andrew Mitchell, chef för nickelforskning på Wood Mackenzie till Reuters.

Samtidigt sker en snabb expansion av elfordon i Kina, vilket driver på efterfrågan på nickel i batteritillämpning.