Uran kan på sikt bli en bristvara

Foto: Wikimedia Commons

Kärnkraftskapaciteten spås öka i världen de kommande 20 åren, enligt World Nuclear Association (WNA), som menar att om inte uranproduktionen håller jämna steg med utbyggnaden kan det leda till störningar i utbudet.

På lång sikt kan det bli aktuellt att utveckla nya urangruvor, spår WNA som dock framhåller att uranresurserna i dag är mer än tillräckliga.

Den globala uranefterfrågan förväntas nästan fördubblas, från 62 500 ton 2021 till 112 300 år 2040, i takt med att fler kärnkraftverk tas i drift, enligt WNA.

– Det finns tillräckligt med uran i världen, men nya gruvprojekt måste startas och gamla, som antingen har stoppats eller bromsats, måste återupptas, för att kunna möta efterfrågan på lång sikt, säger Olga Skorlyakova, WNA, till den franska branschsajten Les Echoes.