Aluminiumpriset rusar på LME-börsen

Bauxitanläggning i Guinea, världens största bauxitproducent. Foto: Aboubacarkhoraa/Wikimedia Commons

Aluminiumpriset handlades nyligen för över 2800 dollar per ton på metallbörsen LME i London, vilket är den högsta nivån sedan 2008. Prisökningen förklaras till stor del av militärkuppen i Guinea, en av världens största bauxitproducenter.  Kuppmakarna i det västafrikanska landet har dock försäkrat gruvbolag i landet att deras verksamhet kan fortsätta som vanligt och att befintliga avtal med staten kommer att hållas, enligt Bloomberg News.  

Aluminiumprisets ökning är minst sagt spektakulär, en uppgång med 90 procent sedan pandemin klingat av.

Ökningen förklaras inte bara av statskuppen i Guinea. Kina har begränsat sin produktion och efterfrågan på aluminium inom industrin är stark då många där menar att aluminium har en nyckelroll i energiomställningen. Störningar i raffinaderier i Brasilien och Jamaica har också drivit upp priset på aluminium.