Nu tar de klivet från prospekteringsbolag till gruvbolag

Foto: Botnia Exploration

Det miljötillstånd som Botnia Exploration fick i slutet av 2020 för brytning av guld i Vindelgransele, som ligger i Västerbotten, har nu vunnit laga kraft. Högsta domstolen har behandlat Naturskyddsföreningen i Lyckseles överklagande av Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd.  Högsta domstolen går på mark- och miljööverdomstolens linje.  

Beslutet innebär att två nya guldgruvor kan öppna. 

– Vår resa som prospekteringsbolag påbörjades 2007 och nu tar vi klivet över till att bli ett gruvbolag. Vår gruva blir den första nya gruvan i Sverige på många år och jag är väldigt stolt över vårt team som har lyckats med bedriften att göra detta möjligt. Vi har ett spännande och utmanande arbete framför oss där vi nu ska fortsätta den framgångsrika utvecklingen av Botnia Exploration, säger Thomas Ljung, vd för Botnia Exploration, i ett pressmeddelande.

Teknikkonsultföretaget Ramboll menar att nyckeln till framgången har varit att låta nödvändiga utredningar ta sin tid och att jobba med goda relationer till närboende, myndigheter och andra intressenter.

– Det här tillståndet har blivit verklighet tack vare Botnia Explorations tålamod med framtagandet av gedigna utredningar kring miljökonsekvenser och utformning av verksamheten ur tekniskt perspektiv. Goda relationer till närboende, samebyar och berörda myndigheter har också varit viktiga och fått ta sin tid. Nu kan vi få se ett gott exempel på hur småskalig gruvdrift kan bedrivas på ett ansvarstagande och hållbart sätt, säger Björn Winnerstam, ansvarig för uppdraget på Ramboll.

Debatten om långa och komplexa tillståndsprövningar i Sverige har pågått länge.

– Detta besked visar att det faktiskt är möjligt att få tillstånd att etablera nya gruvor i Sverige och kan förhoppningsvis tillföra optimism för hela den svenska gruvbranschen, säger Thomas Ljung.