Gruvbolag vill fokusera mer på Österlen – avyttrar tillgångar i Australien

Foto: Géry Parent/Wikimedia Commons

Province Resources, före detta Scandivanadium, meddelade nyligen att de hade sålt av ett projekt i Australien, där de tidigare avsett att leta efter guld. Det uppger Ystads Allehanda.

Province Resources ska få 400 000 australiska dollar för tillstånden, och i ett pressmeddelande som Province Resources publicerade i samband med affären säger de att affären öppnar nya möjligheter för bolaget i Skåne.

– Det är svårt att se att de pengarna skulle göra någon större skillnad när det handlar om möjligheterna att agera mer här i Skåne, säger Anita Ullmann, ordförande i VetoNu, till tidningen.

VetoNu motsätter sig planerna som bolaget har att utvinna vanadin på Österlen.

Enligt Ystads Allehanda tyder pressmeddelandet från Province Resouces på en förändrad inställning till vanadinfynden på Österlen. I april gjorde de klart att de helst vill sälja undersökningstillstånden i Skåne, men nu låter det nu som om de återigen vill satsa på vanadinet.