SSAB i samarbete med Lindab kring fossilfritt stål

Foto: SSAB

SSAB ska från och med 2026 leverera fossilfritt stål till Lindab, för användning till ventilations- och byggsystem. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Tillsammans bidrar vi till minskade koldioxidutsläpp i bygg- och ventilationssektorn och stärker konkurrenskraften samtidigt som vi bibehåller den höga kvaliteten på produkterna, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB, i pressmeddelandet.

År 2026 ska SSAB enligt tidplanen börja producera fossilfritt stål i kommersiell skala efter omställning av Oxelösunds masugnar till produktion med ljusbågsugn. SSAB:s stålproduktion baseras på järnsvamp som framställts med hjälp av Hybrit-tekniken. Den innebär att kol och koks, som traditionellt använts för järnmalmsbaserad ståltillverkning, ersätts med el och vätgas.