Hybrit får 11 miljarder i stöd från EU

Foto: Åsa Bäcklin/HYBRIT

Hybrit har beviljats stöd från EU:s Innovationsfond, som ett av sju storskaliga innovativa projekt. Totalt investerar EU över 1,1 miljarder euro (drygt 11 miljarder kronor) i de sju projekten. Det skriver Jernkontoret

EU:s innovationsfond är ett finansieringsprogram för att lyfta fram innovativ teknik som hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser.

Av de sju europeiska företag, som i Innovationsfondens första utlysning för storskaliga projekt valdes ut att få stöd, så är två företag är svenska. Förutom Hybrit har även Stockholm Exergis lagring av koldioxid får EU-pengar.