Sandvik förvärvar amerikanskt metrologiföretag

Foto: Sandvik

Sandvik har förvärvat amerikanska Dimensional Control Systems – en global leverantör av dimensionell mjukvara för kvalitetssäkring, samt service och kalibrering av mätmaskiner.

DCS erbjudande kompletterar och stärker Sandviks befintliga produktportfölj inom metrologi, skriver Sandvik i ett pressmeddelande. Bolaget kommer att redovisas i Industrial Metrology, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

− Det här förvärvet är i linje med vår strategi att växa inom digital tillverkning, med särskild tonvikt på industriell mjukvara som ligger nära komponenttillverkning. Förvärvet av Dimensional Control Systems, i kombination med vårt omfattande tillverkningskunnande, kommer att stärka Sandviks digitala erbjudande överlag – och särskilt inom lösningar för industriell metrologi, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

DCS mjukvarulösningar inkluderar CAD-simuleringsverktyg som möjliggör för kunderna att förbättra och validera sin komponentdesign och mätningsplan, vilket ska resultera i minskad materialåtgång, mindre behov av omarbetning, färre driftstopp och färre avvikelser mot tillverkningsspecifikationer.

− Dimensional Control Systems mjukvarulösningar har en stark underliggande tillväxt och kommer att ytterligare stärka vårt integrerade metrologierbjudande, säger Christophe Sut, chef för Sandvik Manufacturing Solutions.

Dimensional Control Systems har sitt huvudkontor i Troy, Michigan, USA, och har runt 70 anställda.

Köpeskillingen har inte avslöjats.