De ska producera kobolt ur återvunna batterier

Foto: Glencore

Gruvjätten Glencore ska producera kobolt ur återvunna batterier, vilket kan vara alternativ till utvinningen av det så kallade konfliktmaterialet i Kongo-Kinshasa, som där är förknippat med oacceptabla sociala förhållanden.

Glencore har undertecknat ett avtal med marockanska Managem för att i deras anläggning, Compagnie de Tifnout Tiranimine (CTT) i som ligger utanför Marrakesh, återvinna både kobolt, nickel och litium.

En förstudie av samarbetsprojektet, för att bedöma dess kommersiella lönsamhet och huruvida CTT:s anläggning lämpar sig för det, ska vara klar under första kvartalet i år. Om utfallet av förstudien faller väl ut kommer ett femårigt avtal signeras för återvinning av litiumkarbonat, nickelhydroxid och cirka 1 200 ton kobolt per år.

Managems vd och koncernchef Imad Toumi kommenterar:

–Efterfrågan på kobolt förväntas öka avsevärt under det kommande decenniet, till stor del drivet av den gröna energiomställningen. De flesta aktörer i försörjningskedjan strävar efter att säkerställa hållbara material, och vi tror starkt på att återvinning kommer spelar en avgörande roll för att möta denna efterfrågan.

Glencore kommer att tillhandahålla kobolthaltig ”svart massa” till den ombyggda anläggningen. Den svarta massan är ett råmaterial bestående av kobolt, litium och nickel som hämtas från Glencores anläggningar i Norge och Kanada.

Källa: Mining-technology