Sandvik slutför förvärv av tyskt ingenjörsbolag

Bild: Sandvik

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av det tyska Gerling GmbH, ett ingenjörsbolag inom precisionsrör, verksamt inom bland annat vätgasmarknaden.

Gerling tillhandahåller bland annat innovativa ingenjörslösningar för styr- och reglerteknik av högtryckssystem till tankstationer för vätgas.

Under 2020 hade bolaget en försäljning om cirka 90 miljoner kronor med en rörelsemarginal neutral för Sandvik Materials Technology.

Bolaget kommer att rapporteras i Tube, en division inom Sandvik Materials Technology.