MUF vill avskaffa förbudet mot uranbrytning

Foto: Wikimedia Commons

MUF, Moderaternas ungdomsförbund, vill avskaffa förbudet mot uranbrytning och underlätta prospektering av uran.

”Land efter land satsar nu på kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen och tillgodose det ökade elbehovet som följer av den gröna omställningen”, skriver Matilda Ekeblad och Oliver Andersson Zito, förbundsordförande respektive distriktsordförande i MUF och tillägger: "Klimatfrågan är en vår tids ödesfrågor. Vi måste lära oss av andras misstag och inte som Tyskland avskaffa kärnkraften för att bli beroende av smutsig el och rysk gas”.

Artikelförfattarna menar att det vore ett bakslag för miljön att lämna uranbrytningen till andra länder: ”Genom att bryta uran i Sverige kan vi säkerställa att hela gruvnäringskedjan kan verka på ett hållbart sätt - från prospektering till avfallshantering”.

De påpekar vidare att Sverige i dag är importberoende av uran, från bland annat Ryssland, till följd av uranbrytningsförbudet. ”Det behöver ändras givet det säkerhetspolitiska läget”, skriver de.