Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Dannemora gruva

Besöket avslutade med en uppskattad rundtur nere i gruvan.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte, som en del av sitt intresse att förstå hur olika aktörer arbetar med hållbar utveckling och elektrifiering, Dannemoragruvan tillsammans med en delegation från departementet, riksdagen, region Uppland och Östhammars kommun.

I Dannemora driver GRANGEX koncernen genom sitt dotterbolag, Dannemora Iron AB, arbetet med att återstarta järnmalmsproduktionen.

Arbetet är långt framskridet och produktionen som är planerad att komma igång i början av 2025 avses vara helt elektrifierad och därmed klimatanpassad. Målsättningen är att framställningen och även utleveransen av det högkvalitativa malmkoncentratet ska ske med det lägsta klimatavtrycket i branschen.

Därmed bedömer GRANGEX att Dannemora kan bli en av de första producenterna som kan bidra med klimatanpassat malmkoncentrat för den nödvändiga gröna omställningen av europeisk ståltillverkning och den successivt ökande efterfrågan på fossilfritt stål.

GRANGEX vd Christer Lindqvist lyfte vid besöket specifikt frågan om den begränsade kapaciteten på den oelektrifierade Hargsbanan och bolagets behov av säker uttransport på järnväg till Hargshamn senast till årsskiftet 2024/25. GRANGEX planerar att driva loken för malmtågen med vätgas eller med batteri.

Banans kapacitet behöver senast årsskiftet 2024/25 höjas för att tillsammans med övriga pågående transporter möta gruvans av järnvägstransporter.

”Det är tydligt att det nu pågår en grön industriell revolution i hela Sverige. Tidigare ville kommuner ha ny infrastruktur för att kompensera för företagsnedläggningar, nu behövs investeringar för att möjliggöra nya industrier och företag. Det är såklart fantastiskt kul och är en viktig anledning till att regeringen nu planerar för historiska investeringar i svensk infrastruktur och inte minst järnvägen. Det även positivt att Trafikverket nu utreder vilka uppgraderingar som kan behövas på Hargsbanan,” säger infrastrukturminister Tomas Enerorth efter besöket.