Epiroc förvärvar australiskt gruvteknikföretag  

Foto: Epiroc

Epiroc har tecknat avtal om att förvärva JTMEC. Det australiska bolaget specialiserar sig på att tillhandahålla elektrisk infrastruktur till gruvor, vilket stödjer industrins övergång till batterielektrifiering.

JTMEC, baserat i Perth, Australien, tillhandahåller infrastrukturlösningar för elektrifiering för gruvor både under- och ovan jord. Bolagets erbjudanden inkluderar installation och underhåll av högspänningsutrustning, service och tester av transformatorstationer, systemdesign, förstudier, och operatörsutbildning.

JTMEC tillverkar också elektriska installationsprodukter såsom transformator- och laddningsstationer. Företaget har 190 anställda och hade intäkter under det brutna räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2021 om cirka 235 miljoner kronor.

–Batterielektrifiering representerar framtiden inom gruvindustrin och det starka teamet på JTMEC spelar en viktig roll i att möjliggöra denna transformation, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef.

–Detta förvärv kommer att ytterligare stärka vår möjlighet att stödja gruvkunder på deras elektrifieringsresa mot lägre utsläpp, förbättrade arbetsförhållanden, och högre produktivitet. JTMEC är därtill ett starkt komplement till Meglab som vi förvärvade under 2021, tillägger hon.

Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2022. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.