SGU medverkar på PDAC Convention i Toronto

Foto: Hans Selbach/SGU

I veckan sammanstrålar gruv- och prospekteringsbranschen i Toronto, Kanada, på den kända konferensen PDAC Convention. Mässan har arrangerats i Toronto i Kanada varje år ända sedan 1930-talet. Evenemanget samlar företrädare från gruv- och prospekteringsföretag, myndigheter, organisationer, regeringar och akademier från hela världen, med 25-30 000 deltagare.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kommer att vara på plats på mässan och representeras av flera experter för att kunna ge en bild av Sveriges geologiska potential och förutsättningarna för prospektering och gruvverksamhet.

– SGU är den myndighet som hanterar mineralfrågor i Sverige och deltagandet på PDAC Convention har blivit allt viktigare. Vi har bland annat i uppdrag från regeringen att berätta om Sverige sett ur råvaruperspektiv: vilka är de geologiska förutsättningarna för olika ämnen i berggrunden, vilken information finns för prospekterare och gruvbolag och vilka krav ställs, som till exempel när det gäller tillstånd, miljöprövning och efterbehandling, säger Therese Bejgarn, tillförordnad chef för enheten mineralinformation och gruvnäring vid SGU.

Under PDAC Convention är SGU också medarrangör till arrangemanget Nordic Mining Day den 4 mars, där de nordiska länderna bjuder in till samlad information och dialog om förutsättningarna i Norden sett till exempelvis geologi, fyndigheter, infrastruktur och lagstiftning.

– I Kanada finns en stor del av det kapital som behövs för att bedriva prospektering, vilket gör det viktigt att Sverige finns representerat i sammanhanget. Vi försöker också under mässdagarna i möjligaste mån omvärldsbevaka vad som händer inom gruvsektorn. Det är i allra högsta grad en global bransch, där vi i Sverige påverkas av det som händer runtom i världen, säger Therese Bejgarn.