De håller sig borta från litiumruschen

Litiumfyndigheten Salar de Atacama i Chile. Foto: Leon Petrosyan/Wikimedia Commons

Litium är en hett eftertraktad och dyrbar metall på grund av den växande försäljningen av elbilar där litium ingår som en viktig pusselbit i batterierna. Märkligt nog har BHP, världens största gruvbolag enligt Bloomberg, inga planer på att delta i litiumruschen.

Enligt Bloomberg menar BHP att ryktet om en hotande litiumbrist bara är nys, då litium är ett av de vanligaste förekommande grundämnena i naturen. Men det finns också miljöskäl bakom BHP:s ointresse.

Trots att litiumbrytning "definitivt ligger inom vår kompetens" föredrar BHP projekt som är stora, långlivade och skalbara med differentierade kostnadskurvor, förklarar Ragnar Udd, chefen för företagets division Minerals Americas för Bloomberg.

Lätt utvinningsbar litium finns framför allt i Argentina och Chile, men där har å andra sidan brytningen stor påverkan på grundvattnet. Vilket går stick i stäv med den australiska gruvjättens åtagande att minimera användningen av grundvatten i Chile, som ofta drabbas av torka.