Stålproduktionen sjönk drygt 5 procent i april

Foto: World Steel Association

Ny statistik från World Steel Association visar att den globala produktionen av råstål var 163 miljoner ton under april. Det är en minskning med 5,1 procent jämfört med samma månad 2021

 I EU uppgick produktionen till 12,3 miljoner ton, motsvarande en minskning om 5,4 procent. I Asien och Oceanien producerades 121 miljoner ton, 4 procent mindre än motsvarande månad 2021.

Mest minskade produktionen i Ryssland, Ukraina samt andra före detta sovjetrepubliker – ned 18,4 procent. Även Mellanöstern såg råstålproduktionen falla betydligt, ett tapp på 14, 5 procent.