Litiumbrytning kopplas till flamingodöd

Foto: El Golli Mohamed/Wikimedia Commons

En av världens största litiumfyndigheter finns i Atacama-öknen i norra Chile. Där uppehåller sig också många rosa flamingos, men i takt med att allt mer vatten pumpas ut ur de grunda bassängerna med litiumsalt, glesnar flamingobeståndet ut.

Chile är världens andra största litiumproducent och litium utvinns där i avsaltningsbassänger.

Enligt en ny studie publicerad i tidskriften Royal Society’s Proceedings B har antalet flamingon i Atacama-öknen minskat med 10-12 procent det senaste decenniet. Studien undersökte även andra litiumsaltbassänger runtom i hela Chile, som inte är föremål för utvinning, för att utvärdera effekten av andra variabler och fann att där förblev flamingopopulationerna stabila trots naturliga vattenvariationer kopplade till nederbörd och klimatförändringar.

–Man kan förklara effekterna specifikt från litiumutvinning, slår Cristina Dorador, medförfattare till studien, fast med hänvisning till studiens resultat som visar att antalet flamingo minskade när mer vatten förbrukades.

Gruvbolag som Albemarle Corp och SQM, som bryter litium i Chile, samt Chiles gruvbranschorganisation, har inte velat kommentera studien för Reuters.

Det varnas också för att turismnäringen ska påverkas negativt av att det blir färre flamingon eftersom de ljusrosa fåglarna är en av de största turistattraktionerna  i San Pedro de Atacama.