Energiomställningen driver fram ”perfekt storm” för råvaror

Benedikt Sobotka. Foto: ERG

Råvarupriserna, framför allt priserna på vissa metaller som koppar, kommer sannolikt fortsätta stiga efter år av underinvesteringar i utvinning av metaller som är nödvändiga för energiomställning och höga energipriser. Den prognosen ställer det Luxemburgbaserade företaget ERG (Eurasian Resources Groups (ERG), som bland annat producerar koppar och kobolt, och är verksamt i omkring 5 länder.

Covid-relaterade problem när det gäller logistik i kombination med krav på ökad transparens kring hållbarhet har samlat "alla ingredienser för en perfekt storm på råvarumarknaderna", sade ERG:s vd Benedikt Sobotka på konferensen Reuters Global Markets Forum i Davos nyligen.

Enligt Sobotka har en supercykel för råvaror redan inletts och den kommer fortsätta under de kommande 30 åren.

Han förutspår en ökning på omkring 20 procent av kopparpriserna till slutet av 2022.

Sobotkaa tror att comebacken för fossila bränslen bara är temporär och att övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp "inte kan stoppas", vilket kommer att kräva investeringar i storleksordningen 50 biljoner dollar under de kommande tre decennierna.

–Allt mellan 200 och 300 miljarder dollar i investeringar per år kommer att krävas för att gruvindustrin ska kunna tillgodose efterfrågan inom energiomställningen, sade han enligt Reuters. Mycket av dessa investeringar kommer att gå till brytning av koppar, nickel, kobolt och andra metaller, enligt Sobotka.