Så kan svenska gruvor bygga världens mest hållbara elbil

År 2030 beräknas det rulla mer än 15 gånger så många elbilar som idag i Sverige. Den utvecklingen kräver såväl mer som fler metaller än idag. Och kapaciteten finns i vår berggrund men idag bryter vi bara en bråkdel av det som behövs till elbilar – det importeras från andra länder vilket varken gagnar klimat eller ger arbetstillfällen här i Sverige.

Med dessa insikter som utgångspunkt föddes idén om en elbil producerad med råvaror från Sverige. Resultatet är konceptbilen Mine – skapad av bildesigner Michael Hallberg och studenter från Umeå universitet – en vision som skulle kunna bli verklighet med rätt förutsättningar för gruvnäringen. Och som lågt räknat skulle ge en besparing på hela tre miljoner ton koldioxid.

Sveriges omställning till eldrivna bilar går allt snabbare. Enligt sajten elbilsstatistik.se har antalet elbilar på våra vägar ökat från drygt 77 000 till 133 000 på ett år. Prognosen till år 2030 är att det då finns 1,7 miljoner elbilar rullande på de svenska vägarna. 

Det är en massiv omställning som ställer stora krav på samhället, både när det gäller infrastruktur men också på tillgången till råvaror. För att bygga en elbil krävs det både mer och fler metaller. Till exempel är det mer än dubbelt så mycket koppar i en elbil än i en fossildriven bil och det behövs alltså andra metaller och mineral än vad som används i produktion av en fossilbil. Det handlar till exempel om grafit, kobolt, nickel och sällsynta jordartsmetaller. Och självklart behövs även järn och zink.

bild
Maria Sunér, Den Svenska Gruvan och vd för Svemin.

Brytning i Sverige – klimatnytta för hela världen

Svensk gruvnäring är redan idag en av världens mest klimatsmarta och har högt satta mål för att bli helt fossilfria. En beräkning från Den Svenska Gruvan visar att besparingen av CO2-utsläpp skulle vara hela 3 miljoner ton om alla de nya elbilar som ska produceras till år 2030 görs med järn och koppar från svenska gruvor. Det motsvarar utsläppen från 1,6 miljoner fossilbilar under ett år. Skulle dessutom fler metaller, som grafit och nickel, och sällsynta jordartsmetaller finnas tillgängliga från Sverige skulle besparingarna vara än större.

Från beroende till oberoende

Den utveckling vi sett i världen på senare tid sätter också frågan om tillgången på metaller och mineral i fokus än mer konkret.

- Sverige och andra demokratiska länder har under en längre tid överlåtit expansionen av gruvnäringen till utvecklingsländer och icke-demokratiska länder. Det har gjort att vi idag är beroende av länder som Kina och Ryssland som ligger långt efter oss både vad gäller klimatmässig och social hållbarhet. För att klara av de utmaningar som världen står inför behöver vi utveckla gruvnäringen på hemmaplan, säger Maria Sunér – vd på Svemin, och representant för Den Svenska Gruvan.

Mine – integrerade solceller och specialdesignade hjul

Tillbaka till konceptbilen Mine. Metaller och mineral från Sverige är ju en sak – vad är det för slags bil? Under utvecklingsprocessen funderades det mycket på användbarhet, det fanns idéer om utbytbara chassin för att följa med ägaren i livets olika skeden. Från singelliv till familj och sen kanske bekvämt pensionärsliv. Men slutligen landade man i en sportig och rymlig sedan, med hjul och kaross designade för att ge ett så lågt luftmotstånd som möjligt samtidigt som de släpper igenom kylande luft till de kraftfulla elmotorerna. På taket ger integrerade solceller maxad räckvidd och möjliggör ett smidigt batteripaket.

Boka en provkörning

Ska visionen om Mine bli verklighet behövs politiska beslut som möjliggör den svenska gruvindustrins utveckling. De lagar och regler som finns ställer höga krav – vilket är bra – men processerna tar alldeles för lång tid. Något som i sin tur bromsar takten i omställningen.

Redan nu kan du dock boka en provkörning HÄR! – med sikte på 2035. 

Fakta: Varför bör vi bryta metaller till elbilar på hemmaplan?

  • Sverige är världsledande när det gäller hållbar gruvindustri

En gruva påverkar miljön. Det är ett ingrepp i marken, men Sverige har en av världens hårdaste miljölagstiftningar och den som får tillstånd att bryta malm måste också ha medel låsta för återställning av marken när verksamheten upphör. 

Svensk gruvnäring räknas redan idag som den mest hållbara i världen. Effektiva produktionsmetoder, lägre utsläpp än näringen i jämförbara länder och bra arbetsmiljö är grunden för det. Och målen att bli än mer hållbara är högt satta. Gruvfordon konverteras till eldrift och svenska företag driver flera banbrytande projekt. Bland annat LKAB:s satsning på fossilfritt stål och Bolidens gröna koppar.

  • De sällsynta jordartsmetallerna finns under våra fötter

Idag finns tolv aktiva gruvor i Sverige – de utgör tillsammans 0,4 promille av den totala markytan. Men potentialen att utvinna både mer och fler metaller från vår berggrund är stor. Till exempel grafit, nickel och sällsynta jordartsmetaller som behövs för ett fossilfritt samhälle.

Ytterligare forskning och innovation på hemmaplan banar inte bara väg för den svenska omställningen, den går också på export och ger vinster globalt.

  • Metallerna vi har räcker inte – trots återvinning

När en metall eller mineral är utvunnen ur marken kan den användas om och om igen i all evighet och i Sverige blir vi allt bättre på att återvinna.

Men även om vi återvinner allt som redan finns ovan jord räcker det inte för den omställning som krävs. Tillgången till metaller och mineral sätter takten för elektrifiering – elbilar, utbyggnad av vind- och solenergi och mycket mer behöver råvaror för att produceras.

bild
Jämfört med ett globalt genomsnitt skulle en svensk produktion av koppar och järn till 1,6 miljoner elbilar innebära en besparing på mer än 3 miljoner ton koldioxid.