"Väldigt frustrerande" avslag för LKAB

Pontus Lundahl/TT: LKAB-kontoret i Luleå. Arkivbild.

Huruvida gruvjätten kommer att överklaga domen till Högsta domstolen, vilket är möjligt, är än så länge oklart.

Det har vi inte tagit ställning till, säger Niklas Johansson, kommunikations- och klimatdirektör vid LKAB.

Han säger att det finns otydligheter i vad som egentligen krävs när det kommer till en miljöprövning, och att det illustreras av att MÖD var oenig i sitt beslut på torsdagen.

Det är väldigt frustrerande att se en miljöprövning med fokus på formalia och process i stället för samhällsnytta, där det inte är tydligt vad som krävs för att göra rätt.

Bjöd in Kirunaborna

MÖD har gått på samma linje som tingsrätten, det vill säga att gruvbolaget inte ska ha genomfört ett godtagbart samråd med boende och övriga berörda i Kiruna.

Detta utifrån att man bjöd in samtliga Kirunabor vid det samråd som hölls när man i stället skulle ha bjudit in särskilt berörda. LKAB kallade då tingsrättsdomen ett "systemhaveri" och valde att överklaga domstolens beslut.

I ett pressmeddelande skriver LKAB att man lade flera år på ansökningsprocessen och att det kostade över 100 miljoner kronor.

Niklas Johansson kallar det för orimligt att inte kunna rätta till eventuella formaliafel.

"Inte rimligt"

Det är inte rimligt hur det här fungerar. Det vi och hela Sverige står inför, att ställa om samhället på väldigt kort tid, kräver att vi får proportionalitet i det här. För det kommer att finnas fel och brister, säger Niklas Johansson.

TT: Vad blir konsekvenserna av ett avslag för LKAB?

Det är för tidigt att säga. Det får vi titta på i detalj. Det påverkar framdrift och utveckling och i vilken takt vi kan göra saker.

Bakgrunden är en ansökningsprocess som inleddes av företaget redan 2014, kopplat till att statliga LKAB ville utöka sin verksamhet för att kunna öka järnmalmsproduktionen från 30 till 37 miljoner ton per år.

LKAB lämnade in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen 2018.

Få till stånd dialog

MÖD skriver i ett pressmeddelande att samrådsskyldigheten enligt miljöbalken inte enbart handlar om att lämna information. Det handlar också om att få till stånd en dialog med boende och andra personer som eventuellt blir berörda av gruvans verksamhet.

"Om denna dialog sker först när ansökan har getts in till domstolen finns det en risk att verksamhetsutövaren redan har låst sig vid en viss lösning", säger Ylva Osvald, hovrättslagman i pressmeddelandet från MÖD.

Dagens beslut påverkar inte LKAB:s möjlighet att driva verksamheten utifrån det gamla tillståndet.