Bluelake Mineral avyttrar dotterbolag

Foto: Bluelake Mineral

Prospekteringsbolaget Bluelake Mineral, som äger 99 procent i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB, har ingått en avsiktsförklaring rörande försäljning av dotterbolaget Palmex Mining Oy till Mahvie Minerals.

Köpeskillingen uppskattas till drygt 14 miljoner kronor i form av ett skuldebrev, som ska användas för att teckna nyemitterade aktier i Mahvie Minerals genom kvittning. Bluelake Mineral kommer då att äga drygt 50 procent av aktierna i Mahvie Minerals.

Mahvie Minerals är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och batterimetaller. Mahvie Minerals är bland annat verksamt i Mo i Rana i Norge som är ett industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm. Bolaget innehar ett 40-tal undersökningstillstånd i Mo i Rana där det finns en nedlagd gruva med kvarvarande mineralisering innehållande zink, koppar och andra metaller.

Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.